logo JIMAZ s.r.o.

Přišel mi od vás email s přílohou .MSG – co s ní mám dělat?

Příloha s příponou .MSG je ve skutečnosti generický („obyčejný“) email. Na většině správně zkonfigurovaných systémů jde lehce otevřít dvojklikem rovnou z emailového programu (otevře se stejně, jako se otvírají ostatní emaily, které dostáváte). Naneštěstí na určitém procentu počítačů tento postup nefunguje - po dvojkliku hlásí chybu ve smyslu „soubor neznámého typu“ (na vině je pravděpodobně sice zahájená, ale nedokončená instalace programu Microsoft Outlook, k níž může dojít při instalaci kancelářského balíku Microsoft Office). Řešení, které zatím vždy problém vyřešilo, je prosté: uložte si zmíněnou přílohu na disk nebo disketu a změňte jí příponu na .EML – pak by vám měla jít otevřít dvojklikem z Průzkumníka (příponu .EML totiž rozezná Outlook Express, který má nainstalovaný skoro každý). V případě, že ani tento trik nepomůže, ozvěte se nám, zašleme přílohu jako prostý text.

Přišel mi od vás email s přílohou, ke které se nemohu dostat – co mám dělat?

Outlook Express považuje za potenciálně nebezpečné všechny přílohy s určitými příponami (například .KEY a .REG), aniž by ve skutečnosti zkoumal, zda příloha skutečně nějakou hrozbu obsahuje. Máte-li Outlook Express nastavený tak, aby potenciálně nebezpečné přílohy blokoval, může se vám stát, že bude licenční klíč (s jednou z „podezřelých“ přípon) připojený k našemu emailu nedostupný („vyšeděný“). Řešením je dočasně blokování vypnout - spusťte Outlook Express, dále vyberte „Nástroje“, pak „Možnosti...“ a na záložce „Zabezpečení“ zrušte zaškrtnutí u možnosti „Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus“. Nakonec odklikněte dole „OK“ - problematická příloha pak půjde uložit. Po uložení přílohy na disk doporučujeme nastavení vrátit do původního stavu.

Dodáváte také českou verzi programu XY?

Firma JIMAZ je při registraci programu XY pouze zprostředkovatelem, který se stará o převedení finančních prostředků od vás k autorovi. Sama žádný software, tím méně jeho českou verzi, nedodává. Odpověď na uvedenou otázku tedy zní – nabízí-li českou verzi programu XY jeho autor, bude dodaný registrační klíč v naprosté většině případů fungovat v anglické i v české verzi (není-li tomu tak a víme to, vždy na takovou skutečnost předem upozorňujeme). Je-li pro vás čeština životně důležitá, důrazně doporučujeme před objednáním zkontrolovat, zda autor na svých stránkách oficiální českou verzi nabízí, či nikoli. Pokud ne, existuje ještě možnost, že existuje počeštění „neoficiální“ (oblíbeným zdrojem neoficiálních lokalizací je např. server www.češtiny.cz). Nicméně v tomto případě už neumíme zaručit, že bude možné registrační klíč použít i do takto „podomácku“ vyrobené lokalizované verze. Někdy ano, někdy ne – za funkčnost klíče ručíme pouze u oficiálních verzí programu nabízených přímo autorem/výrobcem.

Dodáváte k programu XY český návod?

K programům, ke kterým zajišťujeme licence, české návody nedodáváme. Zákon na ochranu spotřebitele sice stanovuje povinnost prodejce opatřit prodávané zboží českým návodem... jenže „prodej software“ je ve skutečnosti „poskytnutím (či zprostředkováním) práva užívat autorské dílo“, nikoli „prodejem zboží“. Tak jako u cizojazyčné knihy či filmu (což jsou rovněž autorská díla) se na software povinnost dodávat české návody v tom smyslu, v jakém by to uživatel uvítal (tj. překlad nápovědy), nevztahuje.

Výše uvedené přitom neberte jako právnické kličkování - příprava a průběžná aktualizace českých návodů je ekonomicky únosná jen u mizivého procenta programů, které se prodávají ve skutečně masovém měřítku (např. produkty firem Microsoft, Adobe, Corel apod. - přitom ani tyto společnosti nepřekládají pro český trh všechny své produkty, ale jen ty nejlépe prodávané). Naše firma se specializuje na prodej software, který se prodává spíše v kusovém množství... kdyby zákonodárce usoudil, že povinnost překládat návod k použití vztáhne i na veškerý software, museli bychom svoji činnost ukončit. I nápověda/návod k relativně jednoduchému programu čítá desítky normostran a při cenách odborných překladů od 300 Kč za normostranu je zřejmé, že lokalizace by byla finančně i časově nepřijatelně náročná. Pokud bychom měli náklady účtovat prvnímu kupujícímu (dopředu nevíme, kolik zájemců o vybraný program se nakonec objeví, takže nelze náklady rozpočítávat), museli bychom požadovat mnohonásobek ceny samotné softwarové licence, což by bylo absurdní (nemluvě o tom, že by nám pak dodávka mohla trvat místo dní i měsíce).

Budete-li potřebovat s aplikací/zadáním registračních údajů či instalací objednaného programu jakkoli poradit, vynasnažíme se vám pomoci. Koneckonců, na další objednávky od vás máme naději jen tehdy, získáte-li pokaždé to, co potřebujete – tedy plně funkční, registrovanou verzi vybraného programu. Ale české návody od nás nečekejte a nepožadujte.

Proč v ceníku nenavazují cenová pásma u multilicencí programu XY?

Protože se záměrně snažíme předcházet tomu, aby zákazníci objednávali multilicence cenově nevýhodné. S ohledem na cenové „skoky“ mezi jednotlivými pásmy jsou totiž určité multilicence nevyhnutelně „předražené“. Jestliže např. určitý program stojí při nákupu 20-49 licencí 400 Kč/lic. a od padesáti licencí výše jen 300 Kč/lic., je levnější koupit 50 licencí po 300 Kč (15.000 Kč) než třeba 40 licencí po 400 Kč (16.000 Kč)... V ceníku se snažíme na tuto skutečnost upozorňovat právě vynecháváním cenově nevýhodných pásem – pokud bychom tak nečinili, platila by v nich vždy „vyšší“ z obou sousedních jednotkových cen.

Mám po zaplacení registračního poplatku nárok na nějaké upgrady?

Na tuto otázku nelze odpovědět obecně. Politika poskytování nových verzí se liší autor od autora – někdy získáte nárok na veškeré budoucí nové verze zdarma, u jiných programů máte na bezplatné upgrady nárok pouze po určitou omezenou dobu a konečně u některých programů nejsou upgrady v ceně zahrnuty vůbec, nebo je třeba si je předem předplatit. Je-li pro Vás tato informace důležitá, zkuste se podívat do našeho ceníku (u mnoha programů je už z ceníku zřejmé, jak to s nárokem na upgrady je), na www stránky autora (většina autorů tuto informaci uvádí) nebo se nás na upgrade politiku u konkrétního programu zeptejte.

Som zo Slovenska - môžete mi sprostredkovať platbu registračného poplatku?

Bohužel nikoli. Naše služby poskytujeme pouze klientům z České republiky. Doporučujeme vám obrátit se na firmu AVIR s.r.o. Ing. Petera Hubinského (http://www.avir.sk), s nímž spolupracujeme. Nabízí slovenským uživatelům velmi podobné služby jako firma JIMAZ s.r.o. klientele z České republiky.

Jak mám vědět, že jste mi nedodali registrační klíč/kód vygenerovaný nelegálně?

Těžká odpověď. Z principu věci vyplývá, že registrační kódy vygenerované různými podloudnými programy musí vypadat stejně nebo „stejně“ jako kódy pravé, vystavené autorem. Pochybujete-li o tom, že jsme poctivá firma, je asi na místě se ptát, proč jste u nás vůbec registraci objednávali... Nicméně, řídíte-li se známým heslem „důvěřuj, ale prověřuj“... Podle platných zákonů ČR je Vaším dokladem o legálním nabytí software účtenka či (uhrazená!) faktura. V případě pochybností o tom, zda byl software dodán legálně či nikoli, by bylo na nás doložit orgánům činným v trestním řízení, že jsme licenci zprostředkovali v souladu se zákonem. Bez účasti policie si můžete platnost registrace ověřit také přímo u autora – v naprosté většině případů je součástí naší dodávky nějaký registrační klíč nebo číslo online zadané objednávky, podle kterého dokáže autor v databázi registrovaných uživatelů dohledat, zda vůbec, kdy, kým a pro koho byla registrace uhrazena.

Nežádejte po nás však doklady o tom, kdy, kolik a komu jsme za registrace zaplatili – tyto informace jsou předmětem obchodního tajemství a není naší povinností je předkládat k nahlédnutí.

Dokážete zprostředkovat nákup u firmy Amazon?

Ano i ne. Záleží na tom, co přesně byste si chtěli na Amazonu koupit. Obecně nebývá problém s dodávkou knih a DVD - ty dodáváme zcela běžně. Software (včetně počítačových her) dokážeme dodat jen tehdy, dá-li se koupit na některém evropském Amazonu (Amazon.de, Amazon.co.uk - nikoli Amazon.com). Dále je většinou mimo naše možnosti dodat zboží, které prostřednictvím Amazonu (přes Amazon Marketplace nebo Amazon zShops) nabízejí menší prodejci z USA - až na řídké výjimky totiž neobchodují se zámořím. Máte-li zájem o zboží inzerované na Amazonu, napište nám, co přesně byste si chtěli objednat (u knih uveďte ISBN, u DVD kód ASIN). Zjistíme, jaké jsou naše možnosti a nabídneme cenu.

Dokážete zprostředkovat nákup na aukčním serveru eBay?

Většinou ne. Nikdy, pokud jde o klasickou aukci, a jen zcela výjimečně, pokud jde o nabídku s možností „Koupit hned“ („Buy Now“). Nákupy přes eBay jsou obecně zatíženy natolik velkým rizikem, že nejsme schopni je za přijatelných podmínek zprostředkovat.

Dokážete ze zahraničí dovézt i hardware, elektroniku a podobné zboží?

Většinou ne. Nikdy ne v případě, že je objednávajícím fyzická osoba - spotřebitel. Problematická je totiž především záruka na kusově dovážený hardware či elektroniku - v zahraničí (zvláště v USA) není běžné na zboží poskytovat u nás zákonem vyžadovanou dvouletou záruku, navíc jsou při případné reklamaci náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět zahraničnímu dodavateli tak vysoké, že není možné je předem rozumným způsobem promítnout do ceny zboží (a omezení záruky či zpoplatnění záruční reklamace zase neumožňují české zákony). Ve výjimečných případech zvážíme individuální dovoz pro stálé zákazníky, kteří mohou zboží objednat jako podnikatelský subjekt (tj. „mají IČO“).

Proč nemáte veřejnou emailovou adresu?

Používání veřejné emailové adresy je v současné době bohužel spojeno s vážnými technickými obtížemi. Internet doslova úpí pod náporem nevyžádané pošty (tzv. spamu) a virů. Již koncem roku 2003 se vytížení našeho emailového serveru přiblížilo kritické hranici – především kvůli stovkám tisíc nevyžádaných zpráv, které denně bombardovaly tehdy používanou veřejnou firemní adresu. V roce 2004 příval spamu zesílil o další řád (ano, čtete správně, dostávali jsme skutečně několik miliónů nevyžádaných zpráv denně!) a jediným řešením bylo veřejnou adresu zrušit a veškerý na ni směřovaný provoz odmítat. Jak se naše adresa do databází spammerů dostala, nevíme, ale nemáme důvod předpokládat, že by se nové adrese vedlo jinak, pokud bychom ji zveřejnili (existuje celá řada způsobů, jak získat emailovou adresu bez vědomí či dokonce proti vůli jejího držitele).

Změna veřejné emailové adresy je problematická záležitost, protože nějakou dobu trvá, než si zákazníci na novou adresu zvyknou – přitom se doslova „ztratí“ spousty emailů odeslaných na zrušenou adresu. Oproti tomu kontaktní formulář, který pro Vás sice – to připouštíme – není tak pohodlný jako běžný email, žádnou podobnou nevýhodou netrpí. Skrytou adresu, na kterou se zprávy z kontaktního formuláře odesílají, lze v případě potřeby ze dne na den změnit, aniž by bylo nutné o tom kohokoli informovat. Zapamatujete-li si adresu http://kontakt.jimaz.cz, můžete se spolehnout, že se s námi bez problémů spojíte i za několik let. Jen pro upřesnění: poté, co nám prostřednictvím kontaktního formuláře odešlete svou zprávu, vám odpoví některý z našich pracovníků ze své osobní emailové adresy. Pro další komunikaci už kontaktní formulář nebudete potřebovat.

Proč mi posíláte viry? Přestaňte!!!

Viry opravdu nikomu neposíláme, věřte nám. Prakticky všechny moderní viry falšují adresu svého odesílatele – poštovní protokol to bohužel umožňuje. Dostanete-li dnes vir, jehož odesílatelem je zdánlivě adresa xy@xy.yz, můžete se takřka na 100% spolehnout, že xy@xy.yz nemá s virem nic společného. Stížnosti jsou zcela zbytečné, dotyčný nešťastník nikdy inkriminovaný vir neviděl ani neposlal.

Dají se přes Vás koupit komerční programy, často tak levně nabízené přes email?

Odpověď samozřejmě záleží na tom, o jaký program a od jakého prodejce jde. Řadu speciálních nabídek lze naším prostřednictvím využít. Ale máte-li na mysli nejnovější software nabízený v podezřelých reklamních emailech za zlomek jeho obvyklé hodnoty, musíme vás zklamat. Všechny tyto nabídky jsou nabídkami nelegálního (pirátského) softwaru, tzv. „warez“. Placením za takový software byste vyhazovali peníze oknem, protože prodejce není oprávněn vám software dodat – a často to ani moc neskrývá. Na jedné z takových stránek jsme se v sekci FAQ (často kladené dotazy) dokonce dočetli přibližně toto... Dotaz: Slyšel jsem, že software, který dodáváte, není originální, ale jen vyhackovaný/cracknutý. Je to pravda? Odpověď: Ano, je to tak – ale nemusíte mít obavy, veškerý dodávaný software pečlivě testujeme. Je sice cracknutý, ale fungovat vám bude stejně dobře jako originální... Co k tomu dodat?