logo JIMAZ s.r.o.

Nákup softwarových licencí prostřednictvím naší firmy se řídí Obchodními podmínkami zveřejněnými i s bohatým komentářem na těchto internetových stránkách - níže přibližujeme proces objednávky, fakturace, platby a dodávky méně formálním způsobem.

Objednávky

Objednávky doporučujeme podávat v maximální možné míře elektronicky, buď elektronickou poštou, nebo přes kontaktní formulář, případně faxem na číslo 242 452 024 – tak se dostanou do rukou povolané osoby v nejkratším možném čase (v pracovní dny během pár minut, maximálně hodin). Vzhledem k tomu, že prodej software zajišťuje externí pracoviště, objednávky doručené poštou na adresu JIMAZ s.r.o., Heřmanova 37, 170 00 Praha 7 se do povolaných rukou dostávají s jedno- až dvoudenním zpožděním.

Objednávky jen výjimečně a velmi neradi přijímáme telefonicky – hlavními důvody, proč se příjmu telefonických objednávek bráníme, jsou časté a snadné komolení jmen/adres a minimální závaznost takto podaných objednávek (nemáme možnost doložit, že zákazník objednávku skutečně učinil).

Licence prakticky nemá smysl objednávat osobně na prodejně v Praze 7 – obsluha si pouze zapíše objednávku a předá ji ke zpracování externímu pracovišti. Skladem na prodejně držíme jen velmi omezený sortiment software (některé produkty firmy Microsoft, základní antivirové programy, obyčejně vypalovací program Nero).

Předmět objednávky

Předmětem objednávky je vždy, bez ohledu na konkrétní formulaci, kterou v objednávce zvolíte, zprostředkování práva/licence k užívání počítačového programu nebo dat – u softwaru ani nemůže být předmětem nic jiného (podrobnosti viz text o licenčních smlouvách). Podstatné je v objednávce přesně určit, k jakému programu licenci objednáváte a v jakém rozsahu.

Vždy je nutné uvést přesný název programu včetně případných přívlastků typu Standard, Professional apod. a pro kontrolu raději i číselnou verzi. Licence se sice až na řídké výjimky vystavují automaticky na verzi aktuální k okamžiku úhrady licenčního poplatku (objednávat starší verze nelze), ale výraznější rozdíl v čísle verze je pro nás určitou výstrahou - možná existuje více než jeden program se stejným názvem... Znáte-li, uveďte také autora/výrobce programu a adresu jeho www stránek. Občas se totiž stane, že různé programy různých výrobců mají stejné jméno (např. program CloneDVD – jeden od firmy Elaborate Bytes, druhý od CloneDVD.NET). Uvedením výrobce předejdete nepříjemné situaci, kdy – aniž bychom udělali chybu, kterou by bylo možno považovat za důvod ke zrušení objednávky – byste obdrželi licenci k programu, o který jste ve skutečnosti zájem neměli.

Objednáváte-li více než základní jednouživatelskou licenci, věnujte pozornost také určení celkového rozsahu licence. Licenční politika se liší autor od autora – někdy záleží na počtu uživatelů, kteří budou program využívat, jindy je směrodatný počet počítačů, na které budete program instalovat. Nejste-li si jisti, kolik a jakých licencí potřebujete, napište nám, jaké použití a v jakém rozsahu potřebujete licenčně pokrýt - vhodný/potřebný typ licence doporučíme.

Jestliže program, o který máte zájem, najdete v našem online ceníku, je nejlepší do objednávky přesně ocitovat příslušnou položku i s aktuální cenou. Nenajdete-li program v online ceníku, doporučujeme vyžádat si nejprve (např. přes kontaktní formulář) cenovou nabídku.

Konečný uživatel (nabyvatel) licence

Objednáváte-li licenci pro sebe či svou firmu, můžete následující upozornění přeskočit... jestliže však objednáváte licenci nikoli pro sebe, ale pro někoho jiného (vystupujete jako další zprostředkovatel/prodejce/dealer), je v naprosté většině případů nutné, abyste v objednávce uvedli kontaktní údaje konečného uživatele programu – minimálně celé jméno, poštovní a elektronickou adresu. Bez údajů o konečném uživateli programu se většinou objednávka nedá správně vyřídit, protože jméno, adresa a email uživatele se jednak často stávají součástí licenčních kódů a klíčů, jednak je autoři/výrobci používají k identifikaci registrovaných uživatelů při uplatňování nároku na upgrade nebo technickou podporu.

Fakturační a doručovací údaje objednavatele

V objednávce nezapomeňte uvést základní fakturační údaje – jméno objednávajícího nebo název firmy, fakturační adresu, IČ (dle obchodního rejstříku), u plátců DPH také DIČ, dále doručovací adresu, jméno a spojení (telefon/email, v krajním případě alespoň fax) na kontaktní osobu. Zvláště upozorňujeme na nutnost uvádět doručovací/poštovní adresu, není-li shodná s fakturační.

Nákupní podmínky

Považujeme za vhodné upozornit nákupní oddělení velkých společností, která k objednávkám automaticky připojují své všeobecné obchodní/smluvní podmínky, že takové podmínky (a připojenou objednávku) akceptujeme jen tehdy, nejsou-li v zásadním rozporu s našimi vlastními Obchodními podmínkami.

Zatímco s jinou než námi běžně poskytovanou lhůtou splatnosti (12 dní od vystavení faktury) se v rozumných mezích smíříme, nemůžeme přijmout žádné smluvní podmínky, které požadují např. převod vlastnického práva k předmětu objednávky nebo záruky nad rámec záruk poskytovaných autorem programu (u zprostředkování softwarové licence to prostě z principu není možné). Ze zásady rovněž nikdy neakceptujeme penále za „pozdní“ dodání objednané licence (z toho důvodu, že všechny naše dodací lhůty jsou pouze orientační).

Způsob úhrady

Vyřízení objednávky urychlíte, když rovnou uvedete, jakým způsobem chcete uhradit cenu licence. Vždy můžete zvolit platbu předembankovním převodem, poštovní poukázkou typu A, nebo v hotovosti na prodejně v Praze 7 nebo na libovolné pobočce České spořitelny. Dle vlastního uvážení poskytujeme v některých případech i možnost uhradit software bankovním převodem po dodání (tzv. „na fakturu“).

Je-li v objednávce uvedeno pouze „platba převodem“, interpretujeme požadavek dle vlastního uvážení jako „platba předem bankovním převodem“ (vystavujeme a zasíláme zálohovou fakturu, licenci dodáváme až po připsání úhrady na náš účet), nebo „platba bankovním převodem po dodání (licenci zasíláme zároveň s fakturou).

Kvůli špatným zkušenostem s nevyzvednutými zásilkami software nezasíláme na dobírku.

Způsob dodání

Přestože bývá možnost volby v tomto ohledu poměrně omezená, je vhodné do objednávky uvést způsob, jakým byste si přáli objednaný software obdržet – chápeme to jako informaci o tom, v jaké podobě dodávku očekáváte. Nebude-li možné či vhodné požadavku vyhovět, spojíme se s vámi a zkusíme dohodnout pro obě strany přijatelné řešení.

Platební podmínky

Není-li sjednáno jinak, požadujeme u všech objednávek platbu předem. Poté, co obdržíme objednávku, vystavíme (zálohovou) fakturu, kopii zašleme elektronickou poštou nebo faxem a originál poštou. Fakturovanou částku lze složit hotově v naší prodejně na Praze 7 nebo na libovolné pobočce České spořitelny, případně poukázat bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (složenkou) typu A na náš účet u České spořitelny (číslo účtu je uvedeno na faktuře, variabilním symbolem je číslo faktury – neposílejte peníze bez faktury či předchozí domluvy, je pro nás pak obtížné určit, od koho a za co vlastně jsou). Licenci zasíláme po připsání fakturované částky na náš účet – dle povahy dodávky buď elektronickou nebo běžnou poštou (případně kurýrní službou).

Pouze ve vybraných případech a dle vlastního uvážení akceptujeme i platbu po dodání. Platbu po dodání (tzv. „na fakturu“) umožňujeme státním úřadům a institucím (např. státním školám), výzkumným ústavům AV ČR a dalším zákazníkům, u kterých považujeme možnost opožděné úhrady či dokonce neproplacení naší faktury za vysoce nepravděpodobné. Splatnost našich faktur je standardně 12 dní ode dne vystavení.

Ceny

S výjimkou programů uvedených v online ceníku, u kterých může být cena i nižší, účtujeme (beze změny již od roku 1993!) za zprostředkování libovolné licence příplatek 7,5% z celkové částky hrazené autorovi, nejméně však 250 Kč bez DPH. Minimální poplatek je stanoven proto, že vyřízení každé objednávky je administrativně přibližně stejně náročné – ať už jde o software za deset nebo za sto dolarů. U levných programů sice může zmíněných 250 Kč zvýšit celkovou částku třeba na dvojnásobek, bohužel 7,5% z deseti dolarů je jen o něco málo víc než 10 Kč, což na pokrytí režie, rizik a vytvoření rozumného zisku prostě nestačí.

Najdete-li na internetu nebo kdekoli jinde program, který byste si chtěli naším prostřednictvím pořídit, můžete sami předem odhadnout, kolik vám budeme za zprostředkování licence účtovat, podle následujícího obecného vzorce:

celková cena = (cena výrobce + doprava) × kurz + provize + celní odbavení + DPH

Cena výrobce je licenční poplatek uvedený na stránkách autora v USD, EUR nebo jiné cizí měně (pozor na to, v jaké měně platí zákazníci z ČR). Doprava zahrnuje náklady na přepravu programu od autora do ČR – u licencí dodávaných elektronicky pochopitelně odpadá. Kurz je aktuální kurz devizy prodej České spořitelny pro cizí měnu, v níž se hradí licenční poplatek a doprava, obyčejně zaokrouhlený přibližně na desetihaléře nahoru. Provize je 7,5% z částky zaplacené za licenci a dopravu, nejméně 250 Kč. Celní odbavení představuje částku 250 Kč, jestliže autor zasílá program ze země mimo EU prostřednictvím kurýrních společností FedEx nebo UPS (v ostatních případech si cenu celního odbavení ověřte dotazem). DPH je vždy 20%. Výsledek zaokrouhlujeme na celé desetikoruny.

Pro ilustraci uvažujme dvě typické situace. Za program A účtuje autor 60 USD a zasílá jej výhradně kurýrní službou FedEx, která za dopravu z USA do ČR požaduje 45 USD. Za program B účtuje autor 299 USD a dodává jej pouze elektronicky (jako ESD produkt). V obou případech uvažujme kurz 17 Kč/USD:

cena A = [(60 + 45) USD × 17 Kč/USD + 250 Kč] + 20% DPH = 2440 Kč včetně DPH

cena B = [(299 + 0) USD × 17 Kč/USD + 7,5%] + 20% DPH = 6560 Kč včetně DPH

Cenu určenou pomocí výše uvedeného obecného vzorce však považujte vždy jen za orientační. Budete-li mít o licenci v ceníku neuvedeného programu zájem, vyžádejte si od nás přes kontaktní formulář konkrétní cenovou nabídku.

Způsob dodání

Není-li sjednáno jinak, realizujeme všechny dodávky přednostně elektronickou poštou. V ideálním případě (je-li to technicky možné a odpovídá tomu dohodnutý způsob úhrady), zaplatíme výrobci za licenci tak, aby licenční údaje obdržel přímo koncový uživatel. Výhodou tohoto postupu je minimalizace problémů s chybně vystavenými licencemi v případě, že se dodací emailová adresa stává součástí licenčních údajů (což se děje poměrně často) – zároveň je tím zajištěno, že bude do autorovy databáze registrovaných uživatelů zapsán kontakt přímo na koncového uživatele, což je výhodné při nárokování upgradů nebo technické podpory. Není-li možné nebo vhodné nechat uhrazenou licenci poslat přímo koncovému uživateli, přeposíláme licenční údaje doručené na naši elektronickou adresu.

U software, který autor/výrobce dodává ve „hmotné“ podobě (jako „krabici“, nebo alespoň samotné instalační médium), lze zvolit osobní odběr na prodejně v Praze 7 (adresa a otevírací doba viz stránka O firmě) nebo dodání poštou či přepravní službou DPD. Při zaslání poštou poštovné neúčtujeme, při použití přepravní služby DPD účtujeme za dopravu paušál 200 Kč včetně DPH.

Dodací lhůty

Doba, která uplyne od přijetí objednávky k doručení všeho, co je potřeba ke zprovoznění placené verze objednaného programu, má obecně tři části, přičemž délku každé z nich ovlivňuje jiný faktor: délka první části závisí na dohodnutém způsobu platby, délka druhé části se odvíjí od dodací lhůty autora/výrobce a konečně délka třetí části záleží na tom, je-li možné licenci doručit elektronicky, nebo zda je nutné software dodat v nějaké „hmotné“ podobě.

Není-li pro konkrétní objednávku dohodnuta platba po dodání, závisí celková dodací lhůta z velké části na tom, jak rychle uhradíte naši zálohovou fakturu - tu vystavujeme většinou ještě týž den, kdy obdržíme objednávku (pro urychlení odesíláme zálohovou fakturu ihned emailem, tištěný originál následuje poštou). Teprve po připsání zálohové platby na náš účet sami licenci objednáme u autora/výrobce (nebo distributora/prodejce).

Zálohově uhrazené licence a licence, u kterých je dohodnuta platba po dodání, v rozmezí několika minut až (maximálně) dvou pracovních dnů objednáme u autora/výrobce/prodejce. Pak záleží na něm - elektronicky doručované licence bývají vystaveny buď okamžitě (při automatizovaném zpracování) nebo v horizontu 24-48 hodin (při zpracování ručním). Je-li součástí dodávky instalační médium a/nebo jiný hmotný předmět, velmi záleží na způsobu dopravy – obyčejná (letecká) pošta je sice levnější, ale pomalejší (v průměru kolem 2-3 týdnů), kurýrní služby jsou výrazně dražší, ale o poznání rychlejší (cca 1 týden).

Ke zpoždění dochází u programů, u kterých autor/výrobce/prodejce sice licence vystavuje automaticky, ale nepamatuje na možnost, že se plátce licenčního poplatku může lišit od koncového uživatele objednávaného programu. Automaticky vygenerované licenční údaje pak obsahují údaje o nás (o firmě JIMAZ s.r.o.), takže je nutné žádat o jejich změnu/opravu. Náprava trvá někdy pár hodin, jindy několik dnů a v nejhorších případech se protáhne až na několik týdnů (velmi zřídka může dojít i k tomu, že autor změnu odmítne provést nebo na naše žádosti vůbec nereaguje – pak nám nezbývá, než objednávku s omluvou zrušit).

Jakmile máme licenční údaje nebo placenou verzi programu k dispozici, začíná běžet poslední část dodací lhůty, spojená s expedicí. U licencí doručovaných elektronicky přeposíláme licenční údaje elektronickou poštou obyčejně během jednoho pracovního dne (nejsou-li zaslány autorem přímo koncovému uživateli). K osobnímu odběru na prodejně bývají licence připraveny do tří pracovních dnů. Poštou odesíláme zásilky hromadně jednou za týden, nejčastěji v pondělí (výjimečně se může termín posunout kvůli dovoleným, svátkům apod.). Za normálních okolností bývají zásilky odeslané poštou doručeny do týdne, zásilky dopravované přepravní službou DPD do dvou pracovních dnů.

Sečteme-li vše dohromady, licence může být v extrémním případě – např. objednávka zaslaná elektronickou poštou v rozumnou denní dobu, platba po dodání, licenční údaje vystaveny autorem správně ihned po zaplacení, doručení uživateli elektronickou poštou – dodána i za méně než hodinu. Na druhou stranu však za nepříznivé konstelace (např.: zaslání objednávky obyčejnou poštou, platba předem, fyzická zásilka dopravovaná z USA do ČR obyčejnou leteckou poštou, doručení uživateli poštou) může vyřízení objednávky zabrat i několik týdnů. V ceníku se snažíme uvádět dodací lhůtu průměrnou, do které spadá většina objednávek příslušného programu.